Vandaag ontving Ahava maar liefst 15 ton eten en goederen van een andere organisatie in Malawi wat ten goede mag komen aan mensen die getroffen zijn Cycloon Ana en de overstroming.

Nu zijn we in staat om naast de 10 dorpen die Ahava al support geeft nog 4 dorpen te helpen die mogelijk nog ernstiger zijn getroffen.

Dankbaar voor samenwerking waarin zij centraal staan die onze hulp, bemoediging en liefde nodig hebben.

Geheel conform Ahava’s gewoonte mochten de dorpelingen de vracht weer afladen.