Afgelopen dagen zijn we bezig geweest om vloertjes te leggen in de huisjes van de geitjes, schapen en de toekomstige biggetjes. Nu lag er zand maar met regen wordt dit modder en het schoonmaken van de huisjes gaat ook veel gemakkelijker als er beton ligt. 

Volgende week hopen we de vloer in het biggenhuis te leggen. @wordtvervolgd.