En sinds een aantal jaren gaan we naar de omliggende dorpen om Ahava heen. We bezoeken dan alleenstaanden, echtparen of families die het door ziekte, overlijden van gezinslid, een handicap, het verlies van baan als gevolg van corona of wat voor reden dan ook, heel erg moeilijk hebben. Mensen die nagenoeg niets hebben en waar er dagelijks een tekort aan eten is. Zij komen dan naar Ahava om hun pakket op te halen wat ons de mogelijkheid geeft om ook hoop te geven vanuit de Bijbel. Bijzondere momenten zijn het om in Woord en daad te mogen omzien naar je naaste #AhavaInActie!