Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt. U bent mijn schaduw U bent er altijd, bewaart heel mijn leven en U beschermt mij tot in eeuwigheid!