Van mijn zendingsorganisatie kreeg Ahava een financiële donatie om de meest kwetsbare mensen uit onze dorpen een voedselpakket te geven. Na de nodige voorbereidingen konden we vandaag de uitdeling realiseren. We hebben gekozen voor 35 gezinnen uit de 4 omliggende dorpen om Ahava heen en al onze ouderen en gehandicapten uit ons voedingsprogramma. De laatste groep krijgt 5 dagen per week een maaltijd op Ahava maar wat extra voor het weekend is nooit verkeerd. 

Juist in deze tijd van Covid 19 is alle hulp zeer welkom op het gebied van voeding. Omdat wij ver van de stad gelegen zijn en bijna alle voorraden van elders moeten komen zijn de prijzen erg gestegen voor de lokale bevolking. Dit heeft te maken met de strenge regels die gehanteerd worden waardoor er minder mensen in de bus en in/op de truck vervoerd mogen worden. En zo stijgen de prijzen. 

Ik heb geprobeerd om zoveel als mogelijk producten van onze lokale boeren te kopen. Op deze manier kunnen we onze mensen een stukje helpen. #samenkunnenwezoveelmeer!