Wie wij zijn

aan-de-slag

Ahava is het Hebreeuwse woord voor liefde. Liefde is de grote drijvende kracht achter al het werk dat wij doen.
Ministries is het Engelse woord voor bediening. Het geeft uiting aan onze dienstbare houding aan de mensen.  Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging laten we met dit woord zien dat we het werk ten diepste voor de Here God doen.

Het werk in Lauji One is in 2010 gestart door Chris Onderstal, directeur van het project en al sinds 2001 werkzaam in Malawi. Ondersteund door het bestuur van Stichting Ahava Malawi in Nederland heeft zij een team van toegewijde Malawianen om zich heen gevormd voor het dagelijkse werk.
Ahava Ministries wordt vanuit Nederland ondersteund door een trouwe groep vrijwilligers, die zich met hun expertise en passie inzetten voor het project. Vanuit verschillende kerken en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) ontvangen we support.     

We werken zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Zo is er een goede en langdurende relatie opgebouwd met de dorpsoudsten uit de omgeving. Met elkaar zien we de dagelijkse uitdagingen waarmee de mensen te maken hebben. Samen zoeken we naar oplossingen. Sinds de start van het project is er een samenwerkingsverband met het regeringsziekenhuis in Chikhwawa. We wisselen kennis uit en verwijzen indien nodig patiënten naar het ziekenhuis. Dit gebeurt met een fietsambulance. We willen in de nabije toekomst de samenwerking uitbreiden door een wekelijks bezoek van een arts aan onze kliniek te realiseren, die (kleine) ingrepen kan verrichten, die onze medische bevoegdheid overstijgen.
Via ons netwerk zouden we ook graag in contact komen met een Nederlands ziekenhuis, dat een partnerschap aan wil gaan. Vanuit medisch oogpunt zijn in Chikhwawa  diverse mogelijkheden tot het doen van onderzoek op het gebied van tropische ziekten. Met de opgedane kennis zou vanuit Nederland weer een bijdrage geleverd kunnen worden voor de nodige medische zorg in de kliniek.