Berichten

En toen konden we dan eindelijk de uitdeling realiseren aan 610 gezinnen dichtbij en wat verder weg van Ahava.
Met nog drie medewerkers van Ahava, veertien dorpsoudsten en heel veel mensen stond deze dag geheel in het teken van geven en ontvangen, van bemoedigen en dankbaarheid.

Vandaag ontving Ahava maar liefst 15 ton eten en goederen van een andere organisatie in Malawi wat ten goede mag komen aan mensen die getroffen zijn Cycloon Ana en de overstroming.

Nu zijn we in staat om naast de 10 dorpen die Ahava al support geeft nog 4 dorpen te helpen die mogelijk nog ernstiger zijn getroffen.

Dankbaar voor samenwerking waarin zij centraal staan die onze hulp, bemoediging en liefde nodig hebben.

Geheel conform Ahava’s gewoonte mochten de dorpelingen de vracht weer afladen.

We konden vandaag een voedseldistributie geven aan vier dorpen die enorm getroffen zijn door Cycloon Ana. Dit wilden we afgelopen zaterdag doen maar door de regen hadden we besloten om dit tot vandaag uit te stellen.

Helaas werden de kookolie en de dekens niet op tijd afgeleverd op Ahava dus moeten al deze mensen (250 huishoudens) nogmaals komen. Het is niet anders.
We wilden deze mensen toch heel graag van eten voorzien juist nu zij opnieuw door zoveel regen getroffen zijn.

Deze dorpen zijn zo’n 3 tot 5 kilometer van Ahava gelegen dus mensen hadden samen een taxi geregeld, op de motor, op de fiets of met de benenwagen werd het maismeel en de bonen meegenomen.

Het was opnieuw een hele organisatie maar we zijn opnieuw dankbaar dat we met financiële hulp van velen van jullie deze getroffen mensen konden helpen.

Het is een zorgwekkende gedachte hoe het nu toch verder moet omdat het nog maanden zal duren voordat er überhaupt iets zal kunnen gaan groeien op hun akkers.

Als u of jij financieel wilt helpen dan kan dat nog steeds.
(kijk op: Hoe steun je ons)