En hier het eindresultaat van onze watergoot buiten de poort. We hebben beide delen met een slot vastgemaakt anders is er een grote kans dat het kleinste gedeelte door het geboefte om ons heen wordt ‘meegenomen’.