Zover als je ogen kunnen kijken is er mais te zien. Mais die de dorpelingen konden planten van de zaden die we via Ahava konden distribueren.

Dank voor jullie hulp. 🥰