Malawi

Malawi wordt met zijn zeer vriendelijke bevolking het ‘warme hart van Afrika’ genoemd. Het ligt in het zuidoosten van Afrika, tussen Zambia, Tanzania en Mozambique. Tot 6 juli 1964 heette het Nyasaland, een Brits protectoraat. Lilongwe is de hoofdstad van Malawi en Blantyre is de grootste stad. Het land is niet in oorlog en heeft een democratisch gekozen bestuur. Armoede, honger en ziektes als malaria en aids maken dat er toch dringende aanleiding is om de mensen in dit land hulp te bieden.
.

Malawi heeft ruim 20 miljoen inwoners (2022) (bron: https://www.worldometers.info/world-population/malawi-population/) en is 3 keer zo groot als Nederland. Een vijfde deel van Malawi bestaat uit water: Lake Malawi. De Shire River stroomt  vanuit Lake Malawi over een afstand van 402 kilometer naar het zuiden van Malawi, waarna ze in de Zambezi River (Mozambique) stroomt.
De officiële taal is Engels, de nationale taal is Chichewa. Dit is de taal die de meeste mensen in het zuiden van Malawi spreken. Daarnaast kent Malawi nog 17 andere talen, waarvan sommige diverse dialecten kennen. Ongeveer 40% van de Malawiaanse bevolking is analfabeet, waarvan 28% onder de mannen en 51% onder de vrouwen.
een onafhankelijke staat en kreeg zijn nieuwe naam Malawi.

Medische situatie in Malawi

Het district Chikhwawa (4.755 km2) heeft één regeringsziekenhuis en een aantal regeringsklinieken. Het gebied is ver weg van de stad en de klinieken liggen ver uit elkaar. Door de warmte en de droogte is het een onaantrekkelijke locatie voor ontwikkelingshulp. Er wonen ruim 430.000 inwoners, waarvan ongeveer 210.000 kinderen onder 16 jaar. De directie van het regeringsziekenhuis ervaart dagelijks een grote behoefte aan uitbreiding van de zorg in de vorm van een extra kliniek in de gemeenschappen zelf.

CIJFERS & FEITEN MALARIA (2018)
Ieder jaar sterven wereldwijd ongeveer 400.000 mensen aan de gevolgen van malaria. 75% van deze overledenen zijn kinderen onder de leeftijd van 5 jaar Negen van iedere tien gevallen van malaria met dodelijke afloop zijn in Afrika te vinden. Deze vinden plaats in de armste landen van Sub Sahara Afrika, waaronder Malawi. In 2018 zijn bijna 3.000 sterfgevallen gerapporteerd. Malaria heeft een verwoestend economisch en sociaal effect omdat het armoede en verval versterkt.

Bron: World Health Organization: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565721

CIJFERS & FEITEN HIV/AIDS (2018)
In Malawi is 9 % van de mensen tussen 15 en 49 jaar besmet met HIV, dat de ziekte aids kan veroorzaken. Geschat wordt dat van de ruim 19 miljoen mensen die Malawi telt er 900.000 geïnfecteerd zijn met het HIV virus of de ziekte aids hebben, waarvan 100.000 kinderen onder de leeftijd van 15 jaar.

Bron: World Health Organization: http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-MWI

hygiene-lauji

Start van het project

Chris Onderstal startte het project om een kliniek op te bouwen in het dorpje Lauji One in 2010. Zij is sinds 2001 werkzaam in Malawi en momenteel directeur van het project. Door de jaren heen heeft Chris een team van toegewijde Malawianen gevormd.
Ahava is het Hebreeuwse woord voor liefde. Liefde is de grote drijvende kracht achter al het werk dat wij doen. Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging laten we met dit woord zien dat we het werk ten diepste voor de Here God doen.

Ahava Ministries wordt sinds de start vanuit Nederland ondersteund door een trouwe groep vrijwilligers, die zich met hun expertise en passie inzetten voor het project. Daarnaast wordt het project ondersteund door verschillende kerken en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
Sinds de start van het project is er een samenwerkingsverband met het regeringsziekenhuis in Chikhwawa. We wisselen kennis uit en verwijzen indien nodig patiënten naar het ziekenhuis. Dit gebeurt met een fietsambulance. We willen in de nabije toekomst de samenwerking uitbreiden door een wekelijks bezoek van een arts aan onze kliniek te realiseren, die (kleine) ingrepen kan verrichten, die onze medische bevoegdheid overstijgen.

We werken zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Zo is er een goede en langdurende relatie opgebouwd met de dorpsoudsten uit de omgeving.
Via ons netwerk zouden we ook graag in contact komen met een Nederlands ziekenhuis, dat een partnerschap aan wil gaan. Vanuit medisch oogpunt zijn in Chikhwawa diverse mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van tropische ziekten. Met de opgedane kennis zou vanuit Nederland weer een bijdrage geleverd kunnen worden voor de nodige medische zorg in de kliniek.

VPE Zending

Stichting Opdracht tot Wereldzending (‘VPE-Zending’) is een organisatie die zendelingen in en buiten Nederland adviseert en faciliteert in het zendingswerk. Chris Onderstal is uitgezonden door VPE Zending sinds 2003. Chris is een van de circa 20 zendingswerkers van VPE Zending in binnen en buitenland. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VPE Zending.