Over Ahava

Ahava & Chris Onderstal

Chris Onderstal (foto rechts) startte het project om een kliniek op te bouwen in het dorpje Lauji One in 2010. Zij is sinds 2001 werkzaam in Malawi en momenteel directeur van het project. Door de jaren heen heeft Chris een team van toegewijde Malawianen gevormd.

Ahava is het Hebreeuwse woord voor liefde. Liefde is de grote drijvende kracht achter al het werk dat wij doen. Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging laten we met dit woord zien dat we het werk ten diepste voor de Here God doen.

14-scaled.jpg

Lokale bevolking & Ahava

We werken zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Zo is er een goede en langdurende relatie opgebouwd met de dorpsoudsten uit de omgeving.

Via ons netwerk zouden we ook graag in contact komen met een Nederlands ziekenhuis, dat een partnerschap aan wil gaan. Vanuit medisch oogpunt zijn in Chikhwawa diverse mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van tropische ziekten. Met de opgedane kennis zou vanuit Nederland weer een bijdrage geleverd kunnen worden voor de nodige medische zorg in de kliniek.

Vrijwilligers

Ahava Ministries wordt sinds de start vanuit Nederland ondersteund door een trouwe groep vrijwilligers, die zich met hun expertise en passie inzetten voor het project. Daarnaast wordt het project ondersteund door verschillende kerken en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Sinds de start van het project is er een samenwerkingsverband met het regeringsziekenhuis in Chikhwawa. We wisselen kennis uit en verwijzen indien nodig patiënten naar het ziekenhuis. Dit gebeurt met een fietsambulance. We willen in de nabije toekomst de samenwerking uitbreiden door een wekelijks bezoek van een arts aan onze kliniek te realiseren, die (kleine) ingrepen kan verrichten, die onze medische bevoegdheid overstijgen.

Over Ahava

Projecten

De verschillende projecten van Ahava, lees hieronder meer!

Moringa

De Moringa-boom staat bekend als Moringa Oleifera, in het Engels ‘the Miracle tree’ en is werkelijk een wonderboom.

Mwai zeepmakerij

De Mwai zeepmakerij is een project om lokale en kansloze vrouwen een mogelijkheid te bieden voor een betere toekomst.

Centre of hope

In januari 2022 konden we starten met een fysiotherapie programma specifiek voor gehandicapte kinderen tot een leeftijd van 12 jaar.

Gezichten van Ahava